Make your own free website on Tripod.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Conceptual Physics A Period - Current Grades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    35 % 35 %                   GRADES TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Name Student # Class & HW Grade Test Grade Recycling Final Grade Letter Grade             0 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                          60 D-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Brock, Kristofer 30520 41.2 84.0 3 67.3 D+             63 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Corrales, Judith 31060 47.1 50.7 3 51.6 F             67 D+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Evangelista, Mercedes 31880 52.9 90.0 2.5 75.3 C             70 C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Flores, Juan 31940 52.9 93.8 2.5 77.4 C+             73 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Harada, Roy 32580 52.9 91.1 1.5 74.9 C             77 C+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Harkin, Elizabeth 32600 52.9 67.2 0 60.3 D-             80 B-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hockert, Kimberly 32800 52.9 78.9 1.5 68.2 D+             83 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Kellen, Laura 32980 52.9 85.4 1.5 71.8 C-             87 B+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Lagomarsino, Brian 33100 52.9 80.9 3 70.8 C-             90 A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Limas, Christopher 33400 52.4 100.2 3 81.2 B-             93 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Martin, Brian 43490 52.9 83.7 1 70.3 C-             100 A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Moore, Stephanie 34060 41.2 77.3 1 61.6 D-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nunes, Dorothy 34200 52.9 84.2 3 72.6 C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Parks, Nicholas 34360 5.9 83.7 3 51.6 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Pizano, Antonio 34480 47.1 89.5 0 69.9 D+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Riley, Lindsay 37460 52.9 67.2 3.0 63.3 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Savage, Andrew 35080 47.1 79.9 0.0 64.7 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Somera, Steven 35400 52.9 88.5 0.0 72.0 C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Soto, Sean 35440 41.2 74.2 1.0 59.9 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Stojkovic, Miroslava 35520 52.9 65.1 3.0 62.1 D-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Thompson, Anna 35660 41.2 81.6 1.5 64.5 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wallinger, Westley 35940 41.2 60.8 0.0 51.5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Yurong, Hazel-Kay 46080 52.9 57.4 1.0 55.9 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    HOMEWORK & Classwork GRADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    WS 5-1 WS 5-2 Ch 5 Homework WS 5-3 WS 5-4 WS 6-1 Ch 6 HW WS 7-1 Ch 7 HW WS 8-1 WS 8-3 WS 8-3 Ch 8 HW   HW Points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Student # 5 5 10 5 5 5 10 5 10 5 5 5 10   85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Brock, Kristofer 30520 5 5 10 5 5 0   0   5 5 5     35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Corrales, Judith 31060 5 5 10 5 5 0   5   5 5 5     40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Evangelista, Mercedes 31880 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Flores, Juan 31940 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Harada, Roy 32580 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Harkin, Elizabeth 32600 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hockert, Kimberly 32800 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Kellen, Laura 32980 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Lagomarsino, Brian 33100 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Limas, Christopher 33400 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     44.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Martin, Brian 43490 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Moore, Stephanie 34060 5 5 0 5 5 5   5   5 5 5     35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nunes, Dorothy 34200 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Parks, Nicholas 34360 5 0 0 0 0 0   0   0 0 5     5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pizano, Antonio 34480 5 5 10 5 5 5   0   5 5 5     40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Riley, Lindsay 37460 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Savage, Andrew 35080 5 5 10 5 5 5   0   5 5 5     40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Somera, Steven 35400 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Soto, Sean 35440 5 5 0 5 5 5   5   5 5 5     35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Stojkovic, Miroslava 35520 5 5 10 5 5 5   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Thompson, Anna 35660 5 5 0 5 5 5   5   5 5 5     35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wallinger, Westley 35940 5 5 0 5 5 5   5   5 5 5     35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Yurong, Hazel-Kay 46080 5 5 10 5 0 0   5   5 5 5     45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  QUIZ & TEST GRADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    Chapter Quiz Ch 5 Chapter Quiz Ch 6 Unit Test Ch 4-6 Chapter Quiz Ch 7 Chapter Quiz Ch 8   Test Points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Student # 27 28 96.00 28.00 30.00   209.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Brock, Kristofer 30520 24.5 25 78 25 23.00   175.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Corrales, Judith 31060 17 13 47 19 10.00   106.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Evangelista, Mercedes 31880 23 28 80 28 29.00   188.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Flores, Juan 31940 28 27 89 25 27.00   196.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Harada, Roy 32580 27.5 25 90 24 24.00   190.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Harkin, Elizabeth 32600 17 24 66 13 20.50   140.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Hockert, Kimberly 32800 23 23 75 24 20.00   165.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Kellen, Laura 32980 26 19 83 27 23.50   178.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Lagomarsino, Brian 33100 21 18 86 25 19.00   169.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Limas, Christopher 33400 27.5 31 95 28 28.00   209.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Martin, Brian 43490 19 31 73 27 25.00   175.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Moore, Stephanie 34060 20 25.5 76 20 20.00   161.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nunes, Dorothy 34200 21 23 79 24 29.00   176.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Parks, Nicholas 34360 26 27 75 26 21.00   175.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pizano, Antonio 34480 27 27 84 23 26.00   187.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Riley, Lindsay 37460 22 19 58 18 23.50   140.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Savage, Andrew 35080 25 26 64 27 25.00   167.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Somera, Steven 35400 25 28 83 24 25.00   185.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Soto, Sean 35440 21 19 70 20 25.00   155.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Stojkovic, Miroslava 35520 15 21 55 20 25.00   136.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Thompson, Anna 35660 26 24.5 69 24 27.00   170.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wallinger, Westley 35940 19 19 53 20 16.00   127.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Yurong, Hazel-Kay 46080 7 13 66 19 15.00   120.00